Wat is de Corporate Identity Mix?

Een Corporate Identity Mix wordt ook wel een bedrijfsidentiteit mix of IC-mix genoemd. Het Corporate Identity Mix model (Birkigt en Stadler 1986) legt de link tussen de identiteit en het imago van een bedrijf.

“Organisatie identiteit is de strategisch geplande en operationeel ingezette zelfpresentatie en het gedrag van een onderneming naar binnen en naar buiten toe op basis van een vastgestelde ondernemingsfilosofie, een lange termijn ondernemingsdoelstelling en een bepaald gewenst imago, met de wil alle handelingsinstrumenten van een onderneming als een eenheid naar binnen en buiten toe tot gelding te laten komen.” – Birkigt & Stadler (1986).

In het model is duidelijk te zien dat de bedrijfsidentiteit van de onderneming bestaat uit vier onderdelen:

 • Persoonlijkheid.
 • Gedrag.
 • Symbolen.
 • Communicatie.

Persoonlijkheid


De persoonlijkheid van de organisatie is de manier waarop de organisatie reageert op prikkels van buitenaf. Daarnaast omvat het ook de missie, visie, cultuur en structuur van de organisatie.

Gedrag

Gedrag is een breed begrip. Maar het is goed om duidelijk te hebben hoe je omgaat met jouw klanten. Kom je altijd je afspraken na, met andere woorden ben je betrouwbaar? Hoe gaan collega’s binnen de eigen organisatie met elkaar om? Wat is jouw prijsstelling en aanbod van producten of diensten? Welke energie is er binnen de organisatie? Voelen de medewerkers zich veilig, betrokken en geïnspireerd? Welke cultuur heeft de organisatie?

Er zijn vier typen organisatieculturen:

 • Mensgerichte cultuur: Er bestaan gemeenschappelijke waarden en doelstellingen, er is zorg voor het personeel en veel ruimte voor het ontwikkelen van de medewerkers.
 • Resultaatgerichte cultuur: Hierin wordt constant gestuurd op de te behalen doelstellingen, er wordt strak gestuurd op het gedrag van de functies wat betreft het behalen van de doelstellingen.
 • Innovatieve cultuur: Medewerkers krijgen hierin veel vertrouwen en ruimte om te experimenteren, mogen fouten maken en met deze ervaringen de organisatie verbeteren.
 • Beheersgerichte cultuur: Hier staan regels en procedures centraal. Leidinggevenden coördineren en organiseren volgens deze regels en procedures.

Symbolen

Het is belangrijk dat de organisatie een duidelijke en consistente huisstijl gebruikt. De keuze voor het logo, lettertype en de bedrijfskleuren zijn belangrijk. Het logo moet de juiste beeldvorming geven wat de organisatie wil uitstralen.

Wat het lettertype betreft kun je kiezen uit twee types:

 • Een lettertype met een lijn aan elk uiteinde van een letter, zoals bijvoorbeeld Times New Roman en Georgia staan voor betrouwbaar en stabiel.
 • Een lettertype zonder een lijn aan het eind, zoals bijvoorbeeld Arial en Calibri staan voor eenvoud, fris en modern.

De keuze voor de juiste bedrijfskleur is belangrijk om te zorgen voor de juiste uitstraling en verbinding met de doelgroep. Iedere kleur heeft zijn eigen beleving.

Hieronder worden verschillende kleuren weergegeven met hun eigen belevingswaarde:

 • Blauw staat voor betrouwbaar, veilig en kracht.
 • Geel staat voor creatief, positief en geluk.
 • Groen staat voor gezond, natuur, duurzaam en biologisch.
 • Rood staat voor energie, warmte, geluk en urgentie.

Communicatie

De communicatie gaat over de manier hoe je communiceert met alle stakeholders. Welke taal gebruik je? Weet je door jouw communicatie goed aan te sluiten bij jouw doelgroep? Weet je door jouw communicatie jouw persoonlijkheid over te brengen? Ook gaat het over de interne communicatie, en hoe die aansluit bij de behoeften van alle medewerkers en bij hetgeen de organisatie wil uitstralen. Is het persoonlijk of zakelijk, direct of met meer afstand? Een goede interne communicatie is een belangrijke voorwaarde voor een goede externe communicatie.

Waarom Corporate Identity Mix?

Zoals je hierboven kunt zien bestaat een bedrijfsidentiteit uit vele elementen. De Corporate Identity Mix maakt al deze elementen goed inzichtelijk. Daarom is het de juiste tool om te komen tot een sterke bedrijfsidentiteit. Een sterke bedrijfsidentiteit maakt een organisatie herkenbaar in de markt. Daarnaast zorgt een sterke identiteit voor onderscheidend vermogen t.o.v. de concurrentie. Het zorgt voor een goede verbinding met de doelgroep.

Een goed vastgestelde identiteit zal zorgen voor een positieve cultuur, onderlinge samenhang en afstemming. Bedrijven met een identiteit gedragen door de medewerkers presteren beter dan de bedrijven waar deze identiteit ontbreekt.

Neem direct contact op
Voor de mogelijkheden

Download gratis GA4 whitepaper

In deze whitepaper zullen we je stapsgewijs uitleggen hoe je GA4 kunt instellen, gebruiken en analyseren.

Je download is geslaagd. Check je mail voor de whitepaper.