Van ambitie naar strategie

Een sterke bedrijfsidentiteit maakt je onderscheidend. En als je uniek bent binnen je branche kun je beter zaken doen. Tijd voor langetermijngroei. Toon je missie, visie en kernwaarden.

Corporate identity

Een strategie als basis voor de bedrijfsvoering

Waarom doe je wat je doet? Het doel is fundamenteel voor je succes en plezier als ondernemer. Mensen zijn altijd op zoek naar verbinding. Een eigen unieke bedrijfsidentiteit zorgt voor deze verbinding. Wij helpen bedrijven bij het vaststellen en/of verbeteren van hun eigen identiteit. Samen met jullie organisatie stellen wij de missie, visie en kernwaarden vast of herijken de reeds ingezette koers. Met als eindresultaat een eigen unieke identiteit gedragen door de gehele organisatie en herkenbaar voor de stakeholders. Een goed vastgestelde identiteit zal zorgen voor een positieve cultuur, onderlinge samenhang en afstemming. Bedrijven met een identiteit gedragen door de medewerkers presteren beter dan de bedrijven waar deze identiteit ontbreekt. Laat intern en extern zien waar je voor staat als organisatie.

Wat mensen over ons zeggen

Direct een gesprek inplannen?

Samen verder

Hoe ziet een goede bedrijfsidentiteit eruit?

Een goede bedrijfsidentiteit wordt bepaald aan de hand van drie pijlers namelijk de missie, visie en kernwaarden. Na het bepalen van deze pijlers is het zaak deze zowel intern als extern uit te dragen. Alleen dan zorg je ervoor dat je doelen behaald worden.

Missie

Wij stellen samen met de organisatie de missie vast. Je legt in de missie de identiteit van de organisatie vast. Een missie is uiteindelijk de weg naar het behalen van de visie (toekomstdroom).

Visie

Het hebben van een visie is van essentieel belang. In de visie laat je zien wat het bedrijf in de toekomst wil bereiken. Dit is belangrijk, omdat je dan samen met je team werkt aan een gezamenlijk doel.

Kernwaarden

Kernwaarden zijn belangrijk om weer te geven waar je voor staat als organisatie. Deze kernwaarden zijn belangrijk om jouw missie goed te verwoorden.

Jan en Tobias Bijma Bureau Bijma

Heb je een vraag? Neem contact op!

Van plan naar uitvoering

Het maken van een plan is de eerste stap, maar het daadwerkelijk uitvoeren van het plan kan voor veel organisaties lastig zijn. Externe hulp is hierbij voor veel bedrijven een must. Wij kunnen hierbij een ondersteunende rol bieden. In de uitvoering kunnen wij zowel intern als extern helpen bij het veranderingstraject.

De werkwijze van Bureau Bijma kenmerkt zich als volgt:

De werkwijze van Bureau Bijma :

Samen met jou en de medewerkers zullen wij een analyse intern en extern uitvoeren. Zodat wij daarna een gedegen advies kunnen geven wat betreft jullie bedrijfsidentiteit. Welke processen intern en extern kunnen worden verbeterd voor het versterken van jouw bedrijfsidentiteit.

  • Praktisch, dus naast advies, ook begeleiding mogelijk bij de uitvoering.
  • Flexibel, inspelend op tijd en/of kennisgebrek bij opdrachtgevers.
  • Korte communicatielijnen.
  • Een effectieve werkwijze waarbij jouw belang voorop staat en het resultaat maximaal is.
  • Ons doel is niet het opleveren van een dik rapport, maar een praktische invulling die zorgt voor een sterke bedrijfsidentiteit.