Naar een bedrijf met een sterke identiteit die werkt

Bedrijfsindentiteit

Om aan je bedrijfsidentiteit te werken moet je oefenen. Vergelijk het met leren lopen. Je start met kruipen, daarna staan en vallen, lopen en vallen. Maar dan heb je jouw evenwicht gevonden. Je krijgt zelfvertrouwen en gaat los van een ieder lopen. De wereld bestaat niet alleen meer uit het huis, de tuin en de speelplaats. Je bent klaar voor de hele wereld, vertrouwd en stevig ga je op onderzoek uit. De hele wereld ligt open voor jou, klaar om te onderzoeken en te ervaren.

Deze ontwikkeling kun je ook met jouw bedrijf meemaken. Hierbij ga je drie fasen doorlopen. Deze drie fasen kun je succesvol doorlopen binnen 1 tot 3 jaar.

Fase 1 (kruipen)

In deze fase wordt in kaart gebracht, waar het bedrijf staat bij de start van het bedrijfs identiteitstraject.

Is er een missie en visie? Zijn er in het verleden kernwaarden bepaald? Wie zijn de stakeholders? Hoe is de interne bedrijfscultuur en wordt het traject voldoende gedragen? Wat is het imago?

Wanneer alle bovenstaande vragen zijn beantwoord is er een goed beeld waar het bedrijf staat en welke stappen wenselijk zijn voor het vervolg van het traject.

Om bovenstaande vragen beantwoord te krijgen zijn er verschillende mogelijkheden om toe te passen:

  • Live interviews
  • Digitale vragenlijst
  • Deskresearch

Dit kan per bedrijf verschillend zijn. In overleg met het management moeten hierin de juiste keuzes worden gemaakt.

Fase 2 (staan)

In deze fase wordt de identiteit van het bedrijf bepaald. De juiste missie, visie en kernwaarden volledig passend bij de identiteit van het bedrijf.

Door het houden van bedrijfsidentiteit sessies met het management, medewerkers en stakeholders, zal het duidelijk worden welke bedrijfsidentiteit passend is. Daarnaast zorgen deze sessies al voor draagkracht en bewustwording, wat de invoering in het gehele bedrijf zal vereenvoudigen.

Met de uitslagen van de sessies kan een conceptstuk worden geschreven. Hierin leg je de missie en visie van het bedrijf vast. Daarnaast ga je de belangrijkste kernwaarden bepalen.

Missie

Wij stellen samen met de organisatie de missie vast. Je legt in de missie de identiteit van de organisatie vast. Een missie is uiteindelijk de weg naar het behalen van de visie (toekomstdroom).

Visie

Het hebben van een visie is van essentieel belang. In de visie laat je zien wat het bedrijf in de toekomst wil bereiken. Dit is belangrijk, omdat je dan samen met je team werkt aan een gezamenlijk doel.

Kernwaarden

Kernwaarden zijn belangrijk om weer te geven waar je voor staat als organisatie. Deze kernwaarden zijn belangrijk om jouw missie goed te verwoorden.

Belangrijk om ook het bedrijfslogo als ook de bedrijfskleuren te toetsen en eventueel aan te passen aan de nieuwe identiteit.

Met het bepalen en vastleggen van de juiste bedrijfsidentiteit wordt een strategisch fundament voor de lange termijn vastgesteld. Alle keuzes binnen de onderneming toets je aan de waarden van de bedrijfsidentiteit. Het zorgt voor een duidelijke en evenwichtige koers.

Het is nu belangrijk om alle processen die nodig zijn te beschrijven en vast te leggen in het bedrijfsmanagement handboek, of in alle protocollen en instructies. Dit gaat over alle communicatie intern en extern, alle interne bedrijfsprocessen en de marketing. Hiermee tref je alle voorbereidingen om daadwerkelijk vanuit identiteit te gaan handelen bij alles wat je doet.

Fase 3 (lopen)

In deze fase ga je ervaren wat de sterke identiteit van het bedrijf doet.

De geplande acties stap voor stap uitvoeren, telkens evalueren en bijsturen. Het handelen vanuit de bedrijfsidentiteit zal steeds meer een vast patroon zijn.

Het bedrijf zal steeds meer voelen als een warme deken, goed herkenbaar voor de klanten en de medewerkers. De nieuwe sterke bedrijfsidentiteit zal zorgen voor meer verbinding met de klanten, maar ook meer interne verbinding teweeg brengen. Dit komt door de duidelijke keuzes die het bedrijf maakt. Het is belangrijk om de bedrijfsidentiteit een vast onderdeel bij alle dagelijkse processen te maken. Hierdoor zal de herkenbaarheid en de acceptatie sneller toenemen en wordt het de vertrouwde manier waar vanuit het bedrijf wordt gewerkt. Dit alles voor het juiste eindresultaat.

Een bedrijf die er toe doet, met meer samenhang in het bedrijf en betere bedrijfsresultaten.

Neem direct contact op
Voor de mogelijkheden

Download gratis GA4 whitepaper

In deze whitepaper zullen we je stapsgewijs uitleggen hoe je GA4 kunt instellen, gebruiken en analyseren.

Je download is geslaagd. Check je mail voor de whitepaper.