Van ambitie naar strategie

Een sterke bedrijfsidentiteit maakt je onderscheidend. En als je uniek bent binnen je branche kun je beter zaken doen. Tijd voor langetermijngroei. Toon je missie, visie en kernwaarden.

Een strategie als basis voor de bedrijfsvoering

Bedrijfsindentiteit

Waarom doe je wat je doet? Het doel is fundamenteel voor je succes en plezier als ondernemer. Mensen zijn altijd op zoek naar verbinding. Een eigen unieke bedrijfsidentiteit zorgt voor deze verbinding. Wij helpen bedrijven bij het vaststellen en/of verbeteren van hun eigen identiteit.

Samen met jullie organisatie stellen wij de missie, visie en kernwaarden vast of herijken de reeds ingezette koers. Met als eindresultaat een eigen unieke identiteit, gedragen door de gehele organisatie en herkenbaar voor de stakeholders.

Een goed vastgestelde identiteit zal zorgen voor een positieve cultuur, onderlinge samenhang en afstemming. Bedrijven met een identiteit gedragen door de medewerkers presteren beter dan de bedrijven waar deze identiteit ontbreekt. Laat intern en extern zien waar je voor staat als organisatie.

Waarom doe je wat je doet? Het doel is fundamenteel voor je succes en plezier als ondernemer. Mensen zijn altijd op zoek naar verbinding. Een eigen unieke bedrijfsidentiteit zorgt voor deze verbinding. Wij helpen bedrijven bij het vaststellen en/of verbeteren van hun eigen identiteit. Samen met jullie organisatie stellen wij de missie, visie en kernwaarden vast of herijken de reeds ingezette koers. Met als eindresultaat een eigen unieke identiteit gedragen door de gehele organisatie en herkenbaar voor de stakeholders. Een goed vastgestelde identiteit zal zorgen voor een positieve cultuur, onderlinge samenhang en afstemming. Bedrijven met een identiteit gedragen door de medewerkers presteren beter dan de bedrijven waar deze identiteit ontbreekt. Laat intern en extern zien waar je voor staat als organisatie.
Bedrijfsindentiteit

Direct een adviesgesprek inplannen

Hoe ziet een goede bedrijfsidentiteit eruit?

Een goede bedrijfsidentiteit wordt bepaald aan de hand van drie pijlers, namelijk de missie, visie en kernwaarden. Na het bepalen van deze pijlers is het zaak deze zowel intern als extern uit te dragen. Alleen dan zorg je ervoor dat je doelen behaald worden.

Missie

Wij stellen samen met de organisatie de missie vast. Je legt in de missie de identiteit van de organisatie vast. Een missie is uiteindelijk de weg naar het behalen van de visie (toekomstdroom).

Visie

Het hebben van een visie is van essentieel belang. In de visie laat je zien wat het bedrijf in de toekomst wil bereiken. Dit is belangrijk, omdat je dan samen met je team werkt aan een gezamenlijk doel.

Kernwaarden

Kernwaarden zijn belangrijk om weer te geven waar je voor staat als organisatie. Deze kernwaarden zijn belangrijk om jouw missie goed te verwoorden.

Veelgestelde vragen

Wat is internal branding?

Internal branding is het proces waarbij een bedrijf de identiteit van haar merk bevordert bij haar medewerkers en interne stakeholders, zoals leveranciers, partners, agentschappen, etc. Dit omvat het creëren van een consistente boodschap en ervaring voor interne stakeholders en het bevorderen van betrokkenheid en trots bij medewerkers. Het doel is om de interne stakeholders beter te informeren over de missie, visie en waarden van het bedrijf, zodat ze deze beter kunnen overbrengen aan externe stakeholders, zoals klanten.

Waarom is internal branding noodzakelijk?

Internal branding is noodzakelijk voor het creëren van een sterke bedrijfsidentiteit. Internal branding bepaalt hoe werknemers denken en voelen over de organisatie waarvoor ze werken en deze houding en mentaliteit spelen een belangrijke rol bij het uitdragen van de bedrijfsidentiteit naar de buitenwereld. Werknemers die trots zijn op hun werk en het bedrijf waarvoor ze werken, zullen dit in hun communicatie en handelingen laten zien, wat kan bijdragen aan een positieve en geloofwaardige bedrijfsreputatie. Hierdoor kunnen zij een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van de bedrijfsstrategie en het uitdragen van de bedrijfsmissie en waarden.

Welke factoren zorgen voor effectieve internal branding?

Bij internal branding zijn er een aantal factoren die belangrijk zijn voor het creëren en onderhouden van een sterke en consistente bedrijfsidentiteit. Hieronder zijn enkele belangrijke factoren opgesomd:

1. Visie en missie: Een heldere visie en missie zijn de basis voor elk bedrijf, intern of extern. Dit is waar een bedrijf voor staat en waar het naar streeft.

2. Waarden: Bedrijfswaarden helpen medewerkers om beslissingen te nemen en geven hen richtlijnen voor hun gedrag binnen het bedrijf.

3. Culturele integratie: De bedrijfscultuur moet consistent zijn met de visie, missie en waarden van het bedrijf.

4. Leiderschap: Leiderschap speelt een belangrijke rol in het bevorderen van de interne merkidentiteit. Leiders moeten een voorbeeld zijn voor de rest van het bedrijf.

5. Communicatie: Interne communicatie dat duidelijk en eenduidig is, is belangrijk om ervoor te zorgen dat medewerkers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen het bedrijf en om hen te betrekken bij de interne merkidentiteit.

6. Opleiding en ontwikkeling: Opleiding en ontwikkeling zijn belangrijk om medewerkers te ondersteunen en te ontwikkelen, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de sterke en consistente bedrijfsidentiteit.

Deze factoren werken samen om een sterke en consistente bedrijfsidentiteit te creëren en te onderhouden.

Direct een adviesgesprek inplannen

Download gratis GA4 whitepaper

In deze whitepaper zullen we je stapsgewijs uitleggen hoe je GA4 kunt instellen, gebruiken en analyseren.

Je download is geslaagd. Check je mail voor de whitepaper.